• Nuusbrief #2/2018

    Beste, in hierdie nuusbrief verskaf ons ‘n kort, maar belangrike mededeling, aan al ons lede insake die bemarking van gesertifiseerde Karoo vleis.

    Ons vertrou dat beide inisiatiewe hier genoem, van waarde sal wees en dat lede hierdie geleentheid sal gebruik om meer waarde te ontsluit en die naam van die Karoo met trots verder uit te dra.