• Nuusbrief #1/2018


    Die direksie van Meat of Origin Karoo (MOOK) wil graag van die geleentheid gebruik maak om al die lede van MOOK te bedank vir hul pligsgetroue betaling van die 2018 ledegelde. Met die afsnydatum van 31 Maart 2018 was 111 van die 120 MOOK lede van die 2017 ledelys reeds opbetaal. Dit is gelykstaande aan 92.5% en is sprekende van die lede (boere, abattoirs, kleinhandelaars) se volgehoue ondersteuning van hierdie skema. Dit beteken dus dat MOOK finansieel gesond is en in staat is om al die ouditkoste van SAMIC te betaal en ook die administrasie en ander belangrike sake vir die koördinasie van die sertifisering skema te onderhou. Waarom die streng afsnydatum vir betaling van ledegelde? …