• MOOK newsletter May 2017 (Afrikaans)

    [ Download the newsletter ] In hierdie nuusbrief gee die direkteure terugvoering aan lede insake die werksaamhede van “Meat of
    Orign Karoo” (MOOK) – die maatskappy sonder winsbejag wat opgerig is as verteenwoordigende
    liggaam van deelnemers in die Karoolam voorsieningsketting. Ons verskaf ook besonderhede oor die
    stand van die sertifiseringskema, bemarking van Karoolam en die ouditering van rolspelers.