[ COVID-19 ] Karoo Lamb as certified by the “Karoo Meat of Origin scheme” qualifies as a food product, which allows us to continue offering all services and products to the public. For all the latest information on COVID-19, go to the official SA COVID-19 resource portal : sacoronavirus.co.za
  • MOOK newsletter May 2017 (Afrikaans)

    [ Download the newsletter ] In hierdie nuusbrief gee die direkteure terugvoering aan lede insake die werksaamhede van “Meat of
    Orign Karoo” (MOOK) – die maatskappy sonder winsbejag wat opgerig is as verteenwoordigende
    liggaam van deelnemers in die Karoolam voorsieningsketting. Ons verskaf ook besonderhede oor die
    stand van die sertifiseringskema, bemarking van Karoolam en die ouditering van rolspelers.