Please take note of the change in the name of Meat of Orgin Karoo (MOOK) to the "Karoo Lamb Consortium". The Karoo Lamb Consortium will as of 1 August 2020 be responsible for all rules, auditing and membership administration related to the Karoo Meat of Origin certification scheme.

Kennisgewing Ledevergadering

Kennis geskied hiermee van ‘n ledevergadering van die maatskappy Karoo Lamb Consortium NPC (Reg Nr: 2012/078056/08) wat gehou sal word te Williston Gholfklub, Williston op Vrydag 20 November 2020 om 10H30 … lees verder