Kennisgewing Ledevergadering

Kennis geskied hiermee van ‘n ledevergadering van die maatskappy Karoo Lamb Consortium NPC (Reg Nr: 2012/078056/08) wat gehou sal word te Williston Gholfklub, Williston op Vrydag 20 November 2020 om 10H30 … lees verder