• Karoolam – oorsprong gewaarborg (Rooivleis, Sep. 2012)

    Karoolam – oorsprong gewaarborgdeur Retha Fourie in Rooivleis, September 2012. Noem die naam Karoo, en die reaksie sal ’n rits byvoeglike naamwoorde ontlok wat almal verband hou met heilsaamheid, hunkering, ongereptheid, ongeskondenheid, egtheid, maar veral kosbaarheid waarmee daar nie gelol moet word nie – dink net aan die geweldige teenkanting wat die nuus oor die moontlike ontginning van skaliegas tot gevolg gehad het. Maar dié sentiment is baie meer as slegs ’n emosionele ervaring – dit bring mee dat die verbruiker bereid is om bietjie meer vir die produk te betaal as vir vir enige ander generiese produk … { Download PDF }