• Karoolam : Bemark dit so privaat

    “Boere wat waarde wil toevoeg en hul vleis regstreeks aan verbruikers wil bemark, word toegelaat om dit te doen, mits hulle aan sekere voorwaardes voldoen,” skryf prof Johann Kirsten in Landbouweekblad, 03 April 2015. Lees die artikel hier (kliek)