• Karoo Lam Sticker Protects Consumer (Beeld)

    Verbruikers is deesdae meer ingelig en wil dus weet wat hulle koop. Die nuwe Karoo-lam-sertifiseringsmerk wat in Kaapse Food Lovers Karkets te koop is, is veel meer as net ‘n plakkertjie op jou vleis …

    {Click here to download the full article}