• About Fisantsedam

    Oubaas, Henry van Schalkwyk het Fisantsedam gekoop in om en by 1934 en die plaas is gebruik as 'n veepos. Sedertien is die plaas in die besit van die van Schalkwyks waarvan Rick nou die derde geslag is. Daar was net gewees, 'n gebou, van klei, met 4 kamers, waenshuis met 'n klipvloer en 'n stal, alles in een.

    'n Deel van die plaas is 'n berggedeelte namens Dasberg, wat altyd 'n baie moeilike deel is vir boer, maar so was dit ook die tuiste van 'n rondloper boesman met die naam Roman Baartman, waarna een van die bergkampe vernoem is. Hierdie rondloper het vrees onder die plaaswerkers gesaai en sou van tyd tot tyd wanneer dit stil is by die opstal, na die werkers huise gaan en hulle nagosie en vleis steel. Hy was 'n baie sterk man, kon ver afstande hardloop en was ook flink oor die klippe in die berg. Hy het baie skaap geslag en rondgetrek in die bergreeks en nooit op een plek gebly nie. Hy is voëlvry verklaar deur die kommisaris van ede (boere van die distrik is gekies daarvoor) en jare later is hy ingewag by 'n fontein in die Dasberge en doodgeskiet. In sy skerm nie ver van die fontein af nie, het hulle onder andere gewere, kos en komberse wat gesteel was, gekry.

    Nadat Marius, die Oubaas se jongste seun, begin boer in 1964, was daar baie verbeterings om te doen, aangesien dit al die jare as 'n veepos gebruik is. Die kampe was geweldig groot en onprakties. Byvoorbeeld Skietnek (een van die kampe) was oor 'n 1000morg groot. Daar was geen aparte woning op die plaas en vir die rede het Marius 'n verlenging gemaak aan 'n rondedak voerskuur wat deur die Oubaas opgerig was. Die verlenging is as woonstel gebruik. Hy en sy vrou Henriette het die hele skuur in die jare 1982 verander in 'n woonhuis. Vandaar die kinders genaamd, Henry Titian, Gesimari en Willem Frederik (Rick) van Schalkwyk.

    Vandag is Fisantsedam 'n netjiese geordende plaas waar Rick van Schalkwyk, 'n organiese kleinvee boerdery bestuur.