• About Droogeputs

  Droogeputs
  Droogeputs is located in the Karoo Hoogland municipality (Northern Cape) and situated on the R63 road between Carnarvon and Williston. The farm, also known as Droëputs (the name of the old railway siding on the farm) comprises of typical flat Karoo veldt of 7 906 hectares. The farm has a good stable income from wool and sheep meat secured from its 800 Döhne Merino ewes. The beautiful sandstone homestead (see picture) dates back to the 1930s, one among the many to be seen in the Sutherland and Nieuwoudtville districts. Droogeputs also has one of the few remaining corbelled houses in South Africa (see picture). The nearby farms Stuurmansfontein, Schuinshoogte, Arbeidersfontein and Goraas are home to more examples of corbelled houses, built between 1825 and 1875 by Khoi labourers. The “Korbeel” on Droogeputs was recently renovated and is now open for guests passing through this wonderful part of our country.

  There are some interesting Afrikaans literary connections to Droogeputs. Johan van Rooyen, who in 1985 established the glossy Afrikaans magazine, DE KAT, farmed here for some years with his late father. When Johan died in 2004 the famous Afrikaner writer, Hennie Aucamp wrote the following poem in memory of Johan van Rooyen:

  Borswering
  Wanneer ek skryf, spook jou "fermanend woort"
  
by my: "Die lui woord moet eruit";
  
ek probeer 'n ander, een met spanning, meer geluid,
  
potent, onvermydelik, presies soos dit hoort.

  Ag, talm in die coulisse, slaan hok, regisseer:

  jou sintuig vir waardes en ware talent
  
het die kunste beskerm soos 'n suurstoftent -
  
nou wankel dié wêreld: te min kán beheer.

  'n Paar suiwer verse en natuurlik jou raad
  
en vroeër jou tydskrif, 'n stylfenomeen -

  dít is ons erfenis; en nou is jy heen,

  na Droogeputs dalk, jou Karoo-toeverlaat

  waar jy dwaal tussen hutte, die korbeelsoort van toet,
  
en raak aan die klip, bewus dat jy groet.