• Grootfontein

  2013/95/01


  Owner NF Hodgson
  Province Northern Cape
  District Karoo Hoogland
  Closest town Williston
  Size 3846 Ha
  Nearest Abattoir
  Locate on map »


  View all members


  About Grootfontein

  Die grond is al sedert 1883 die eiendom van die Hodgsons. Nico Hodgson (huidige eienaar) se oupa wyle NF Hodgson was een van die stigters van die testydse Vleissentraal asook Williston se Vleiskooperasie. Die grond is egter na sy dood in 5 verdeel om vir al die seuns te kon grond nalaat. Die plase soos hulle vandag bekend is heet Digteby, Banksfontein, Grootfontein, Platkop en Tuinskloof. Van hulle is vandag net Tuinskloof nie meer in Hodgson besit. Digteby en Banksfontein is egter eiendom van Derick Hodgson, neef van Nico Hodgson. Platkop is in 1988 deur Nico van sy neefs af terug gekoop.

  View all members | Toggle full screen view