• Biesiespan

  2012/74/01


  Owner
  Province Northern Cape
  District Phillipstown
  Closest town Phillipstown
  Size 6000 Ha
  Nearest Abattoir
  Map not available

  View all members


  About Biesiespan

  Peet Barnard boer met Dorpers op Biesiespan buite Phillipstown. Hy boer al vir 5 jaar en besit ook ‘n supermark genaamd Funchal Supermark in De Aar. Hy was eers ‘n bestuurder vir 27 jaar by Pep Stores en het baie besigheids beginsels daardeur geleer en kan dit ook nou toepas in sy boerdery bedryf.

   Sy familie het vir geslagte lank geboer en dit het toe by sy pa gestop. Die boerdery is ‘n beloning en mylpaal in sy lewe, deur baie swaarkry en harde werk kon hy weer begin boer en ‘n toekoms skep vir sy seun.

   ‘n Boer moet sy boerdery hanteer soos ‘n besigheid anders sal hy nie produktief kan boer en vorentoe gaan nie. Dit vat baie harde werk en geduld om die vleis op jou tafel te kry. Elke dag moet jy bid vir reën en bid dat die ongediertes nie jou skape sal vang nie, jy moet ook jou kant bring deur jou drade reg te maak en jou veld te bewaar, so voeg jy waarde toe op jou plaas.

   Peet boer vir sy nageslag, sy seun Herman Barnard help ook op die plaas en stel baie belang in die boerdery. Peet bestuur sy plaas reg, en glo dat ‘n mens dit wat jy besit in ‘n beter toestand moet los as wat jy dit gekry het.

   Sy prestasie is sy plaas en dit wat hy bereik het, hy het onder begin en na 12 jaar kon hy ‘n sukses behaal. Boere moet trots wees op dit wat hulle het want dit is min dat jy jou eie baas kan wees en nog in ‘n pragtige omgewing kan werk soos die Karoo.

                                                                                      ***************************************

  Peet Barnard farms with Dorpers on Biesiespan outside Phillipstown. He has been farming for 5 years and also owns a supermarket called Funchal Supermarket in De Aar. He was a manager at Pep Stores for 27 years and learned many business principles which he can now apply to his farming business.

  His family has farmed for generations and then stopped at his father. The farm is a reward and milestone in his life, through many hardships and hard work he bought the farm and started farming again and so created a future for his son.

  A farmer must deal with his farming as a business otherwise he will not be productive and go forward. It takes a lot of hard work and patience to get the meat on your table. You should pray for rain every day and pray that the predators won’t catch your sheep. You should also do your work and maintain the fences and look after your field, this way you add value to your farm.

  Peet farms for his offspring, his son Herman Barnard also help on the farm and are very interested in farming. Peet manages his farm in the right and respective way, and believes that one should leave the farm in a better condition and always try to improve it.


  His achievement is his farm in the Karoo. He started off slow and had to work very hard, but now after 12 years he achieved success. Farmers should be proud of what they have because you can be your own boss and work in a beautiful environment like the Karoo.

   
  View all members | Toggle full screen view